Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

Horeca

"Betrouwbaar, veilig en de ideale oplossing voor restauranthouders"

"Betrouwbaar, veilig en de ideale oplossing voor restauranthouders"

De kassa is al lang niet meer de ‘veredelde rekenmachine’ met kassalade. Het is de hele technische infrastructuur, die ook inzicht geeft in verkoop, inkoop, logistiek, voorraadbeheer en de basis vormt voor de bedrijfsvoering. De kassa zoals die nu nog in veel winkels en horecabedrijven wordt gebruikt, zal het komende decennium verdwijnen. Of zoals Stichting Betrouwbare Afrekensystemen zegt: “Deze kan binnenkort naar het museum.”

De bijdrage van een kassa aan een bedrijf
De meeste ondernemers hebben – zeker met online verkopen erbij – steeds complexere processen en baat bij stuurinformatie en koppelingen. Dat kost geld, maar is de investering meer dan waard. Uit ervaring weten we dat een goed en betrouwbaar systeem de waarde van het bedrijf verhoogt naarmate er meer data wordt verzameld en op een goede manier wordt ontsloten. Hun bedrijf krijgt ook bij verkoop extra waarde door nuttige data en niet zozeer doordat dat bedrijf al jaren op een bepaalde plek zit en aardig draaide. Een goed afrekensysteem ondersteunt de ondernemer op het gebied van bijvoorbeeld de bewaarplicht (7 jaar), voldoen aan privacywetgeving rondom klantgegevens, betrouwbare opslag van transactiegegevens, managementinformatie en rapportages. Een keurmerkkassa draagt daarmee bij aan een goede bedrijfsvoering en administratie en dus de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Ondernemers die willen overleven zullen moeten investeren in professionele afrekensystemen.  De afrekenfunctie belangrijk blijft, maar het zal slechts een klein stukje van een groter geheel zijn; een bedrijfsautomatiseringssysteem met informatie die steeds meer ‘in de cloud’ wordt opgeslagen. In dit systeem komen alle processen en data samen. De in de systemen aanwezige data is voor de ondernemer ‘goud’ waard en moet dan ook zorgvuldig beschermd, bewaard en ontsloten worden. Hier moet zeker niet mee gesjoemeld kunnen worden.

Lightspeed ontvangt kassakeurmerk
Op 22 november 2016 heeft Lightspeed het kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen. Het certificaat werd overhandigd door de heer Will Reijnders, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Het keurmerk is uitgereikt voor het Lightspeed POS Restaurant systeem. Lightspeed is hiermee de 17e keurmerk-leverancier die is aangesloten bij de Stichting.

“We zijn ontzettend blij en trots dat we het kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen. Zelf doen we iedere dag hard ons best om het POS-systeem van Lightspeed Restaurant nog verder te verbeteren. Dat we op de goede weg zitten wordt nog eens extra onderstreept door dit keurmerk. Stiekem bevestigt het wat wij allang wisten: ons systeem is betrouwbaar, veilig en de ideale oplossing voor restauranthouders.” – Zhong Xu, director of hospitality Lightspeed

Inmiddels zijn er zeventien kassaleveranciers die het kassakeurmerk hebben ontvangen voor de door hen geleverde systemen. In oktober hebben we Lightspeed Restaurant aan deze groep toe mogen voegen. Will Reijnders, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen: “We zijn heel blij Lightspeed erbij te hebben, tenslotte geldt ook hier een samen sterk. Met elkaar geven we invulling aan een markt met (afreken)systemen die staan voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een afrekensysteem met keurmerk biedt de ondernemer dan ook een aantal zekerheden: een goede administratie en betrouwbare gegevens, de zekerheid van overzicht en inzicht en de zekerheid voor ondernemer en personeel. Een betrouwbaar afrekensysteem is dan ook het hart van de onderneming.”

Lightspeed restaurant betrouwbaar kassasysteem keurmerk

Zhong Xu sluit daarop aan: “Lightspeed Restaurant staat voor innovatie in de markt voor horeca kassasystemen met een geavanceerd kassasysteem in de cloud. De software biedt verschillende vernieuwende features die gebruikers in staat stelt hun bedrijfsvoering te optimaliseren op basis van gedetailleerde inzichten veilig opgeslagen in de cloud en op elk moment toegankelijk via een app”.

Meer over het keurmerk en Lightspeed is te vinden op: www.keurmerkafrekensystemen.nl/deelnemer/lightspeed/
Het persbericht lees je hier: Lightspeed Restaurant ontvangt kassakeurmerk voor hun Lightspeed POS systeem

Nieuws en handige tips, speciaal voor u.

Alle tools om uw onderneming te doen groeien, rechtstreeks in uw inbox.

Meer van dit onderwerp:
Nieuws & Updates

Bekijk meer onderwerpen