Lightspeed steunt de Belgian Restaurants Association

Wat is de B.R.A.?

De Belgian Restaurant Association is opgericht door horeca-ondernemers om bedrijfsleiders van Belgische restaurants te vertegenwoordigen. De organisatie wilt de rechten van de restaurateurs beschermen en hen helpen, zodat zij met passie hun vak kunnen blijven uitvoeren ondanks de moeilijke wettelijke voorwaarden.

De 5 prioriteiten van de B.R.A.

Het doel van de B.R.A. is het behandelen van verschillende aspecten betreffende de wetgeving die in het nadeel zijn van de restaurateurs. De B.R.A. gaat in gesprek met de politieke beslissers om de stem van ondernemers te laten horen op het gebied van 5 punten:

  1. Een drastische verlaging van de werkgeversbijdragen voor de restaurants
  2. Algemene en efficiënte compensaties voor invoering van de “zwarte doos”
  3. Een echte administratieve vereenvoudiging en nieuwe reglementen die rekening houden met de realiteit van hun beroep
  4. Een verlaging van de btw tot het Europese gemiddelde
  5. Een beter systeem voor de fiscale aftrek van de kosten van de restaurants

 

Sluit je aan bij de Fair-Play beweging!

Op dit moment is de het moeilijk om de geregistreerde kassa met betalingsmodule (back box) bij Belgische restaurateurs. Pas 50% van de restaurateurs zijn gecertificeerd. Het label Fair-Play heeft een toegevoegde waarde voor restaurants die de sociale regels respecteren en vechten voor een ethieke horecasector zonder oneerlijke concurrentie.

 

Sluit je aan bij de Fair Play movement

Zij hebben het Fair-Play label al! En jij?

Waarom ondersteunt Lightspeed de B.R.A.?

Lightspeed deelt dezelfde waarden als Fair-Play en samen steunen wij met trots de horeca-ondernemers die de sociale- en belastingwetgeving respecteren.

Lightspeed Restaurant is een geregistreerd iPadkassasysteem in de cloud dat ervoor zorgt dat restaurateurs hun zaak beter kunnen runnen en kunnen vechten tegen de sociale- en belastingfraude.


Download onze whitepaper en ontdek de voordelen van de witte kassa.