AFAS Profit ERP connector

€70,00 / maandelijks
  • Screenshot

Omschrijving

Met de AFAS Profit ERP koppeling automatiseert u verregaand uw Lightspeed webshop. Met het koppelen van uw Lightspeed shop aan AFAS Profit worden uw shop en allerlei werkzaamheden die daaruit voorkomen in één systeem ondergebracht. Met Profit ontstaat overzicht en bespaart u tijd, die u waarschijnlijk veel liever wilt besteden aan uw core business!

 

 
  • Koppel je AFAS ERP account aan je Lightspeed eCom webshop

  • Automatiseer je volledige workflow

  • Realtime beide pakketten 'in sync'

 

Met deze koppeling optimaliseer je orderprocessen door volledige synchronisatie tussen Lightspeed en AFAS

 

Wat doet deze koppeling?

Basis uitgangspunten AFAS Profit ERP koppeling

Synchronisatie

Iedere 15 minuten wordt de data tussen AFAS en Lightspeed uitgewisseld.

 

Basis logging

Het platform houdt in de database basis log gegevens bij over uitgewisselde data. De data zelf wordt niet door het platform opgeslagen. De basis log gegevens worden oneindig opgeslagen.

 

Detail logging

Detail logging dient ingeschakeld te worden voor een specifieke connector indien er problemen optreden. Deze gegevens worden maximaal twee weken bewaard.

 

AFAS leidend

De connector is zodanig ontworpen dat AFAS Profit in principe leidend is (Dit geldt voor producten, prijzen, voorraden, etc.). Dit betekent dat wijzigingen in Lightspeed overschreven kunnen worden door data uit AFAS.

 

Meerdere administraties

De connector biedt de mogelijkheid om de administratie te selecteren waarin de verkoopfacturen geboekt moeten worden.

 

Meerdere webshops

De connector kan gekoppeld worden aan 1 Lightspeed webshop.

 
 

Functionaliteiten

1) Orders

Orders van Lightspeed naar AFAS. Een Lightspeed order wordt een verkooporder in AFAS Online. Order autonummering dient ingeschakeld te zijn in AFAS zodat de order nummers automatisch oplopen.

 

Verkooporder

Van een bestelling in Lightspeed wordt een verkooporder gemaakt in AFAS. De koppeling ondersteunt twee verschillende flows:

1. Nieuwe orders van Lightspeed naar AFAS:

  • Zoek bestaande verkooprelatie of maak nieuwe aan (o.b.v. email adres klant).

2. Gewijzigde orders van Lightspeed naar AFAS:

  • Check of verkooporder al bestaat in AFAS (o.b.v. het Lightspeed  ordernummer, deze wordt in de referentie opgeslagen) .
  • Zo ja: pas de bestaande order aan. Zo nee: voer de acties bij punt 1 uit.
 

Kortingen verzendkosten

Bij de configuratie van de connector dienen de artikelcodes voor de korting en voor de verzendkosten ingevoerd te worden. Het is dus mogelijk om kortingen en verzendkosten op verschillende artikelcodes te boeken.

 

Gast bestellingen

Indien een order wordt gedaan door een onbekende klant, wordt hiervoor een nieuwe verkooprelatie in AFAS aangemaakt.

 

Meerdere verkoopboeken

De connector biedt de mogelijkheid om een verkoopboek te selecteren waaraan de verkoopfactuur gekoppeld wordt.

 

Administraties

De connector biedt de mogelijkheid om de administratie te selecteren waarin de orders geboekt moeten worden.

 

Projecten

De connector biedt de mogelijkheid om een project te selecteren waarop de orders geboekt moeten worden.

 

2) Producten

Productencatalogus

De product catalogus kan optioneel worden overgeheveld vanuit AFAS naar Lightspeed. Hierbij worden alle producten waarvoor het vinkje “ECommerce beschikbaar” is aangevinkt overheveld naar Lightspeed. Vervolgens worden product wijzigingen in AFAS overgeheveld naar Lightspeed.

 

Productafbeeldingen

Van producten die overgeheveld worden, worden ook de 7 afbeeldingen die in AFAS zijn geconfigureerd meegenomen.

 

Product attributen

Standaard ondersteund zijn artikelcode, omschrijving (wordt productnaam), lange omschrijving, merk en EAN. Daarnaast zijn er 5 attributen beschikbaar in het tabje ECommerce, deze kunnen in overleg voor andere velden in Lightspeed worden gebruikt.

 

Standaard prijzen

De connector biedt de keuze om een prijslijst te selecteren die gebruikt wordt om de prijzen in Lightspeed te vullen.

 

Voorraad synchronisatie

De connector biedt de keuze om voorraden van AFAS naar Lightspeed te synchroniseren. De voorraadpositie in Lightspeed wordt afgeboekt op het moment dat er een order wordt gedaan. In AFAS Profit wordt de voorraad automatisch afgeboekt bij het verwerken van de verkooporder. Dit betekent dat de voorraad synchronisatie alleen vanuit AFAS naar Lightspeed hoeft plaats te vinden.

 

Categorieën

Niet ondersteund. Producten toewijzen aan categorieën dient in Lightspeed te gebeuren

 

Tabje ECommerce

Voor de correcte werking van de connector wordt in de AFAS bij een Artikel de tab “ECommerce” toegevoegd. Op deze tab zijn een aantal vrije velden toegevoegd die relevant zijn voor de werking van de connector.

 
 

3) Klanten

In de module klanten wordt optioneel klantdata van AFAS naar Lightspeed gesynchroniseerd.

 

Klantaccounts

Bij de configuratie van de connector is er de keuze om verkooprelaties uit AFAS over te hevelen naar Lightspeed zodat deze een gebruikersaccount in de webshop krijgen. Alle contactpersonen van een verkooprelatie krijgen een eigen gebruikersaccount.

Belangrijk: Matching gebeurt op basis van email adres. Contactpersonen moeten dus een uniek email adres hebben.

 
 

Hoe installeer ik deze koppeling?

 

Voorwaarden

Om de connector goed te laten functioneren, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • De gebruiker dient in het bezit te zijn van een AFAS Profit Online Plus account.

  • De gebruiker dient in het bezit te zijn van een Lightspeed webshop.

  • In de AFAS Online omgeving is een AppConnector geconfigureerd met de benodigde Get- en UpdateConnectoren. Deze AppConnector bevat een token dat nodig is om de koppeling te kunnen maken.

 

Klik op installeren. We leiden je stap voor stap door de installatie. Heb je vragen of behoefte aan assistentie? Neem dan even contact op via onderstaande supportgegevens.

 
 

Extra informatie

De eenmalige installatiekosten voor deze koppeling bedragen € 990,-.

 

Bij de installatie en of het gebruik van de koppeling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Nederland ICT, de Nederlandse branchevereniging voor IT-, Telecom, Internet- en Officebedrijven en de algemene Gladior voorwaarden. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op: Algemene Voorwaarden

 
 

Support

Voor wensen, vragen en ondersteuning van de AFAS Profil ERP koppeling kunt u contact opnemen met Gladior via [email protected].

 

 

Voorbeeld