Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

Horeca

Terugblik COVID-19 Webinar | overheidsmaatregelen & arbeidsrecht voor horeca ondernemers

Terugblik COVID-19 Webinar | overheidsmaatregelen & arbeidsrecht voor horeca ondernemers

Tijdens COVID-19 worden ondernemers overspoeld met informatie en oplossingen die door de overheid worden aangeboden. Wat zijn de mogelijkheden? Waar begint u? 

Lightspeed organiseerde vandaag een webinar* voor horeca ondernemers om een beter inzicht te geven in overheidsmaatregelen en arbeidsrecht. Experts Stephanie Vervoort (SD Worx), Nick Geys (Onlinewerkrooster) en Rozemie Defrancq (Lightspeed) voorzagen kijkers van de nodige informatie en beantwoordden vragen over het uitvoeren van de noodzakelijke administratieve procedures. 

We zetten de vragen en antwoorden uit de webinar voor u op een rijtje. Wilt u de webinar op uw gemak terugkijken? Klik dan op de video hieronder. 

Voor alle geïmplementeerde regelingen die we behandelen is het belangrijk om ondernemingen op te splitsen in de volgende 3 categorieën: 

1: Ondernemingen die verplicht zijn om gedeeltelijk of helemaal te sluiten.

Café’s, restaurants en events hebben helemaal moeten sluiten. Gedeeltelijke sluiting gold voor bar of restaurants van hotels, of restaurants die hun fysieke locatie hebben moeten sluiten, maar bijvoorbeeld nog steeds maaltijdbezorging aanbieden. 

2: Ondernemingen die niet verplicht hoeven te sluiten, maar zich alsnog genoodzaakt voelen om dat te doen. 

Dit zijn leveranciers van eerder genoemde restaurants en ondernemingen die bepaalde grondstoffen nodig hebben waar ze nu geen toegang tot hebben.

3. Ondernemingen die niet sluiten, maar die een daling in hun clientèle zien.

Tijdelijke werkloosheidsregelingen

Stephanie Vervoort werkt al 3,5 jaar bij SD Worx als legal consultant voor KMO’s. Normaliter helpt ze klanten met loonaanvragen en overige administratieve zaken. Vandaag geeft ze antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn de huidige regelingen omtrent tijdelijke werkloosheid?

Sinds vorige week is de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd. Alles valt onder tijdelijke werkloosheid door overmacht. Belangrijk in dit nieuwe systeem is dat werkloosheidsdagen afgewisseld kunnen worden met arbeidsdagen. Ook hoeven werkgevers geen controlekaarten meer af te leveren aan werknemers. Deze regeling kan worden ingeroepen met terugwerkende kracht vanaf 13 maart en geldt tot 30 juni 2020.

Werknemers krijgen dan 70% van hun loon, tot een maximaal bedrag van € 2754,-. Hier wordt geen sociale zekerheidsbijdrage op berekend, maar wel een bedrijfsheffing van 26,75%. Deze uitkering moet door de werknemer zelf worden aangevraagd via de vakbond. 

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid vindt u hier.

Ook kun je uitstel van doorstorting bedrijfsvoorheffing aanvragen, waarbij automatisch een uitstel van twee maanden wordt toegepast. 

Bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) kun je uitstel aanvragen tot 15 december. Dit geldt niet voor iedereen: alleen ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de gevolgen van COVID-19 (café’s en restaurants) en leveranciers (categorie 2) kunnen hier gebruik van maken. Zij moeten wel een verklaring inleveren. 

Welke werkloosheidsregels gelden voor Flexi-jobs, tijdelijke werknemers en studenten? 

Er gelden verschillende werkloosheidsregelingen voor flexi-jobbers, interim werknemers en studenten. 

Studenten: studenten zijn uitgesloten van alle wetgevingen.

Interim werknemers: contracten die voor de COVID-19 crisis zijn afgesloten hebben recht op tijdelijke werkloosheid. Is deze overeenkomst gesloten na 12 maart, dan heb je geen recht op een uitkering. Het doel van de overeenkomst is ook belangrijk: als het gaat om een kortstondig interim contract, dan kan diegene geen aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsregelingen.

Flexi-jobbers: 

Flexi-jobbers kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • Dagcontracten: het contract is nog niet gesloten, dus je hebt geen recht op tijdelijke werkloosheid.
 • Contracten die al getekend zijn: je hebt aanspraak op tijdelijke werkloosheidsregelingen.

Vlaamse Hinderpremie en fiscale maatregelen

Rozemie Defrancq, Senior Legal Counsel Europa bij Lightspeed, gaf ons meer juridisch inzicht wat betreft de voorwaarden en reikwijdte van verschillende overheidsinitiatieven. 

Wie heeft er recht op de Vlaamse Hinderpremie en hoe vraagt u hem aan?

De voorwaarden om aanspraak te maken op de Vlaamse hinderpremie zijn vrij recht door zee:

 • Het moet gaan om een fysieke zaak in het Vlaams gewest.
 • Deze zaak moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De zaak moet onderhevig zijn aan de verplichte sluitingsmaatregel van overheidswege (categorie 1).

Deze premie omvat voorlopig een eenmalig bedrag van €4000. Als de maatregelen na 5 april verlengd worden, wordt dit 160€ extra per sluitingsdag. Deze premie geldt per onderneming. Heeft u meerdere locaties? Dan kunt u meerdere premies krijgen, tot maximaal vijf vestigingen. De voorwaarde hierbij is wel dat iedere vestiging minimaal één persoon voltijd in dienst moet hebben en dat deze persoon ook staat ingeschreven bij de RSZ. Wel hoeft u, ook al heeft u meerdere vestigingen, maar één aanvraag in te dienen.

De premie kunt u makkelijk elektronisch aanvragen via de toepasselijke website www.aanvraagcoronapremie.be. De deadline voor deze aanvraag is binnen 30 dagen na afloop van de verplichte sluiting. De verplichte sluiting is ondertussen verlengd tot 19 april, dus u heeft nog tot 19 mei om de aanvraag te doen. De behandelingstijd is ongeveer 2 weken. 

Er werden na aanleiding van deze uitleg een aantal mogelijke uitzonderingsvragen gesteld. We zetten deze en de bijbehorende antwoorden kort onder elkaar.

Heeft u recht op de hinderpremie als…

 • alleen uw winkel moet sluiten, maar uw webshop nog draait? Ja. Zodra de fysieke locatie sluit, mag u aanspraak maken op de premie.
 • uw restaurant moet sluiten, maar u nu wel gebruik maakt van maaltijdbezorging? Ja. Ook hier is uw fysieke locatie gesloten.
 • u een bakkerij met tearoom runt en nu alleen de tearoom heeft moeten sluiten – u bakkerij is nog open? Hier is tegenstrijdige informatie over te vinden. Advies: het is het proberen waard. 
 • u een zelfstandige in bijberoep bent, en nu dit bijberoep niet meer uit kunt oefenen? Nee. Tenzij u sociale zekerheid betaalt als zijnde een hoofdberoep.
 • u een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) bent? Ja, mits de fysieke locatie gesloten is. Ook hier geldt de voorwaarde dat deze vestiging minimaal één persoon in voltijd dienst moet hebben, en dat deze persoon geregistreerd is bij de RSZ.  
 • u een opening hebt moeten uitstellen als gevolg van COVID-19? Waarschijnlijk niet. Voor deze regeling moest u al een actieve exploitatie hebben. Toch is het advies: onderbouw uw zaak en neem de proef op de som.

Probeer vooral zelf ook in overleg te gaan over andere lopende kosten. Verhuurders kunnen bijvoorbeeld openstaan voor een tijdelijk huuruitstel. Zij maken ook de afweging: ben ik nu flexibel en krijg ik mijn huur later, of hou ik mijn been stijf en neem ik het risico dat mijn huurder failliet gaat en ik niets meer krijg? 

Welke fiscale maatregelen heeft de overheid uitgevaardigd om ondernemingen te helpen? 

Op federaal niveau krijgen ondernemers meer tijd voor hun aangiftes. Ook voor het betalen van hun belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing) krijgen ondernemers meer tijd. Let op: de belasting wordt niet kwijtgescholden, alleen uitgesteld. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. Daarnaast heeft u tot eind juni om een afbetalingsplan aan te vragen. De noodzaak hiervan moet u wel motiveren. 

Ook de Vlaamse belastingdienst biedt bedrijven uitstel van betaling. En ook hier geldt: de betaling wordt alleen uitgesteld, niet vrijgescholden. Hou hier rekening mee, zodat de klap niet in september komt. 

Zijn er nog andere ondersteunende maatregelen waar u als ondernemer beroep op kunt doen?

In het geval van bancaire schulden kunnen ondernemers zes maanden uitstel van betaling krijgen. Dit uitstel geldt niet alleen voor het kapitaaldeel, maar ook voor de rente. De enige belangrijke voorwaarde hier is dat u nog geen betalingsachterstand had voordat COVID-19 een impact maakte. Voor alle praktische details: neem contact op met uw bank. 

Een andere maatregel is het overbruggingskrediet. Deze regeling zorgt ervoor dat banken soepeler bijkomend krediet toekennen aan ondernemers. De overheid staat in dat geval garant voor ondernemers. Hiervoor geldt dat het moet gaan om bestaande, en niet-bancaire schulden. Voor bancaire schulden geldt de eerder genoemde regeling. Ook hier is het belangrijk om contact op te nemen met uw bank. Zij kunnen u adviseren wat het beste is voor u.

Het overbruggingsrecht is in feite een vervangingsinkomen voor de zelfstandige ondernemer. Als zelfstandige kunt u aanspraak maken op het overbruggingsrecht als u valt in categorie 1 (verplichte sluiting), waarbij een minimumduur niet noodzakelijk is, of in categorie 2 (niet verplicht, wel genoodzaakt), waarbij volledige stopzetting van minimaal 7 dagen een noodzakelijke voorwaarde is. 

Het overbruggingsrecht kan ook worden aangevraagd door starters. De enige voorwaarde hier is dat u geen vervangend inkomen mag hebben. Deze uitkering gaat over maart en april, en bedraagt €1291,69 en €1614,10 voor iemand met een gezin. Deze aanvraag moet gedaan worden via een sociaal secretariaat. 

Let op: De hinderpremie en het overbruggingsrecht kunnen met elkaar gecombineerd worden! 

Hoe kan ik mijn personeel geruststellen en wat kan ik doen als particulier?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen een tegemoetkoming krijgen voor hun energiefactuur (gas, water en elektriciteit). Deze tegemoetkoming geldt voor maximaal 1 maand en bedraagt maximaal €202,68. Mocht de tijdelijke werkloosheid langer duren, dan komt er een systeem van uitstel in plaats.

Daarnaast kunnen ook particulieren gebruik maken van het uitstel van hypothecaire leningen. Ook hier geldt: praat met uw eigen bank. Een andere belangrijke voorwaarde: deze lening geldt alleen voor uw hypotheek, niet voor overige leningen.

Vakantieregelingen & productief blijven

Last but not least deelde Nick Geys, CEO Onlinewerkrooster en initiatiefnemer van Waarkanikafhalen.be, informatie met betrekking tot vakantiedagen en tips om productief te blijven. 

Wat zijn de regels omtrent vakantiedagen?

Vakanties die voor de COVID-19 crisis zijn aangevraagd en goedgekeurd mogen niet worden teruggedraaid door de werkgever. Ook mag u werknemers niet verplichten om vakantie op te nemen. Wel mag werknemers gevraagd worden om uit solidariteit enkele vakantiedagen op te nemen. 

Tips om productief te blijven

Nick sloot af met tips voor ondernemers om actief te blijven: 

 1. Neem uw menu onder de loep: bereken opnieuw de prijzen van uw gerechten, bekijk of u de juiste gerechten op uw menu heeft staan, bereken de marges van uw meest verkochte gerechten, en bekijk of u bij andere leveranciers goedkoper kunt inkopen. De meeste informatie is makkelijk terug te vinden in uw kassasysteem, of kunt u berekenen met pen en papier. 
 2. Blijf actief op social media: deel initiatieven, zoals het kopen van cadeaubonnen bij uw restaurant, of deel foto’s van nieuwe gerechten zodat uw klanten nu al zin hebben om bij u te komen eten zodra het weer kan. 
 3. Verdiep u in uw marketingstrategie: gebruik uw tijd om uw marketingstrategie op orde te maken. Veel marketing agencies geven nu tips en tricks gratis weg. 
 4. Bekijk de mogelijkheden van een Loyalty programma: met een loyalty programma kunt u uw vaste klanten belonen en trekt u meer gasten naar uw restaurant zodra dit weer mogelijk is. Doe een gratis demo om te zien of dit ook interessant is voor uw restaurant.
 5. Schaaf uw kennis bij: haal meer uit uw tools, zoals uw kassa- en reserveringssysteem door nieuwe cursussen of gratis webinars te volgen. 

De komende tijd wordt niet makkelijk, maar we hopen op deze manier u te voorzien van alle noodzakelijke informatie om zo deze periode zo goed mogelijk door te komen. Stay safe! 

*Alle juridische, financiële of fiscale inhoud wordt uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en is geen vervanging voor het verkrijgen van advies van een gekwalificeerde juridische of boekhoudkundige deskundige. Hoewel we ernaar streven om accurate inhoud te leveren, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden op basis van de aldus verstrekte informatie.”

Nieuws en handige tips, speciaal voor u.

Alle tools om uw onderneming te doen groeien, rechtstreeks in uw inbox.

Meer van dit onderwerp: Nieuws & Updates