Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

Company

How to: inkomstenbelasting voor ondernemers

How to: inkomstenbelasting voor ondernemers

Iedereen die een inkomen verdient, betaalt belastingen. Afhankelijk van of u werknemer of zelfstandige bent, betaalt u vooraf of achteraf belastingen op uw inkomen. Dit wordt – niet zo verbazend – inkomstenbelasting genoemd, wat niet te verwarren valt met omzetbelasting of btw die u betaalt over uw omzet

Werknemers moeten zich doorgaans niet bezighouden met inkomstenbelasting, omdat die vooraf van hun brutoloon ingehouden worden en zij enkel het nettoloon op hun rekening krijgen. Bij zelfstandige ondernemers is dat echter omgekeerd: op het inkomen dat (online) retail en horeca-ondernemers van dag tot dag ontvangen moeten zij achteraf belastingen betalen. Hoeveel en hoe vaak u als ondernemer inkomstenbelastingen moet betalen, hangt af van onder welke rechtsvorm uw onderneming valt.

In dit artikel gaan we dieper in op wat inkomstenbelastingen precies zijn, hoe ze worden berekend en hoe vaak en wanneer u ze dient te betalen.

 1. Wat is inkomstenbelasting?
  1. Een belasting op uw belastbaar inkomen
  2. Inkomstenbelasting ≠ Omzetbelasting
  3. Vormen van inkomstenbelasting
  4. Uw belastbaar inkomen verminderen via aftrekposten
 2. Hoeveel inkomstenbelasting betaalt u?
  1. Voor eenmanszaken
  2. Voor vennootschappen
 3. Wanneer moet u inkomstenbelasting aangeven?
 4. Hoe vaak betaalt u inkomstenbelasting?

Bereken uw kosten met onze gratis Food Cost Calculator

Bereken de totale kosten van een gerecht, de winstmarge en de aanbevolen menuprijs met onze Food Cost Calculator.

 

Wat is inkomstenbelasting?

Een belasting op uw belastbaar inkomen

Zoals aangegeven is inkomstenbelasting – zoals de naam doet vermoeden – een vorm van belasting die u betaalt op het belastbaar inkomen dat u heeft verdiend op één jaar tijd. 

Uw belastbaar inkomen zijn alle vormen van beroepsinkomsten die u heeft ontvangen min alle beroepskosten die u in functie van uw onderneming heeft gemaakt. Die beroepskosten worden ook aftrekbare uitgaven genoemd, omdat u ze letterlijk mag aftrekken van uw inkomsten en daardoor dus minder belastingen betaalt – want u heeft minder inkomsten.

Nota: voor de aangifte van inkomstenbelasting houdt de fiscus ook rekening met inkomsten uit onroerende goederen, zoals via het verhuren van woningen, aandelen, sparen en beleggingen. In dit artikel gaan we enkel in op inkomsten die louter uit de activiteiten van uw onderneming komen. 

Inkomstenbelasting ≠ Omzetbelasting

Verwar inkomstenbelasting niet met omzetbelasting: dat is namelijk de belasting die u toevoegt aan de waarde van uw producten of diensten, maar moet doorstorten naar de staat. Tegelijkertijd betaalt u ook btw bij de aankoop van producten of diensten voor uw zaak – die btw mag u terugvorderen van de staat. 

Vaak wordt voor omzetbelasting de term “btw” gebruikt, en voor inkomstenbelasting spreken boekhouders en ondernemers vaak simpelweg van “belasting(en)”. Hoewel btw en inkomstenbelasting allebei een vorm van belasting zijn, zijn het twee totaal verschillende vormen die u als ondernemer afzonderlijk moet betalen. U betaalt omzetbelasting over uw omzet en inkomstenbelasting op uw inkomen.

Vormen van inkomstenbelasting

Er bestaan meerdere vormen van inkomstenbelasting, maar voor dit artikel concentreren we ons op de twee meest relevante vormen voor ondernemers: inkomstenbelasting voor eenmanszaken en voor vennootschappen.

Je belastbaar inkomen verminderen via aftrekposten

In België kunt u als zelfstandige ook gebruik maken van een aantal zogenaamde aftrekposten of fiscale belastingvoordelen die de overheid aan ondernemers geeft om hun belastbaar inkomen – en dus de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting – te verlagen. 

Beroepskosten zijn de manier bij uitstek om uw belastbaar inkomen te verlagen. Hoe lager uw belastbaar inkomen is, des te minder inkomstenbelasting u moet betalen. 

Volledig en deels aftrekbare kosten

De fiscus maakt onderscheid tussen volledig aftrekbare en deels aftrekbare beroepskosten. Daarnaast beschouwt de fiscus sommige beroepskosten als gemengd, bijvoorbeeld de EGW-kosten van een zelfstandige die van thuis uit werkt: een deel van die kosten zijn zonder twijfel te linken aan zelfstandige activiteiten, maar een ander deel wordt zeker ook gebruikt voor persoonlijke, privé doeleinden. Uw boekhouder zal bij het aftrekken van zo’n kosten een proportioneel onderscheid maken.

Investeringen afschrijven

Starters maken vaak grotere kosten in het begin van hun carrière als ondernemer. Vaak gaat het hier over grote investeringen zoals duur materiaal, gebouwen of transportmiddelen. Dat soort investeringen kunt u afschrijven over meerdere jaren, wat betekent dat u in plaats van een eenmalig belastingvoordeel in het jaar waarin u een investering maakt, u de investering spreidt over meerdere jaren en elk jaar van een kleiner voordeel kunt genieten. 

Het principe daarachter is dat u, naarmate uw carrière als ondernemer vordert, minder vaak grote investeringen maakt en dus met een hoger belastbaar inkomen eindigt. Het geleidelijk aan afschrijven van investeringen verlaagt uw belastbaar inkomen proportioneel over de jaren heen.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal jij?

Voor eenmanszaken

Veel ondernemers denken dat ze standaard een universeel en vast percentage aan inkomstenbelasting betalen op hoeveel ze verdienen. Niets is minder waard. Het principe is echter vrij eenvoudig: hoe meer u als eenmanszaak verdient, hoe meer belastingen u betaalt. In dit deel behandelen we enkel de inkomstenbelasting die eenmanszaken betalen, ook wel bekend als personenbelasting. 

In de praktijk wordt uw belastbaar inkomen onderverdeeld in verschillende schijven, waarop u een verschillend, opbouwend percentage aan inkomstenbelasting betaald:

 • Op alles wat u verdient tussen €0,01 en €9.270 betaalt u geen belastingen. Dit wordt ook het belastingvrije minimum genoemd.
 • Op alles wat u verdient tussen €9.270 en €13.870 betaalt u 25% belastingen;
 • Op alles wat u verdient tussen €13.870 en €24.480 betaalt u 40% belastingen;
 • Op alles wat u verdient tussen €24.480 en €42.370 betaalt u 45% belastingen;
 • Op alles wat u verdient boven €42.370 betaalt u 50% belastingen

Laten we dat even in een concreet voorbeeld gieten: stel dat u op één jaar tijd €50.000 aan belastbaar inkomen heeft verdiend:

 • Voor de eerste €9.270 van die €50.000 betaalt u geen belastingen.

Het percentage aan inkomstenbelasting dat u voor de volgende drie schijven betaalt, wordt berekend op het verschil tussen het maximum en het minimum van de schijf in kwestie:

 • Voor de tweede schijf: €13.870 – €9.270 = €4.600. Op dat verschil betaalt u 25% belastingen = €1.150
 • Voor de derde schijf: €24.480 – €13.870 = €10.610. Op dat verschil betaalt u 40% belastingen = €4.244
 • Voor de vierde schijf: €42.370 – €24.480 = €17.890. Op dat verschil betaalt u 45% belastingen = €8.050,50

Op de vijfde en laatste schijf berekent u het verschil tussen wat u dat jaar heeft verdiend en het minimum van die schijf: €50.000 – €42.370 = €7.630. Op dat verschil betaalt u 50% belastingen = €3.815. 

Met andere woorden betekent dit dus dat u in totaal op €50.000 aan belastbaar inkomen €17.259,50 – of de som van alle belastingen uit elke schijf – aan inkomstenbelasting betaalt.

Als uw totaal belastbaar jaarinkomen in een lagere schijf valt, geldt natuurlijk hetzelfde principe: als u bijvoorbeeld €40.000 aan belastbaar inkomen heeft verdiend op een jaar tijd, hoeft u nooit 50% inkomstenbelasting te betalen, omdat u niet boven het minimum van €42.370 gaat om onder dat percentage te vallen.

Voor vennootschappen

Vennootschappen verschillen van eenmanszaken omdat ze een andere rechtsvorm aannemen. De meest bekende vennootschappen zijn de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV, tot voor kort ook bekend als BVBA), de coöperatieve vennootschap (CV) en de vennootschap onder firma (VOF).

Een belangrijk verschil tussen vennootschapsbelasting en personenbelasting is dat bij vennootschapsbelasting er niet gekeken wordt naar het inkomen van de vennoten, maar enkel naar het inkomen van de vennootschap in kwestie.

In tegenstelling tot de personenbelasting, is het belastbaar inkomen van een vennootschap sinds 2020 vereenvoudigd naar een percentage: 25%. In sommige gevallen kan een vennootschap voor de eerste €100.000 aan belastbaar inkomen van een verlaagd tarief van 20% genieten, maar moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wanneer moet u inkomstenbelasting aangeven?

Als eenmanszaak moet u eenmaal per jaar een aangifte doen van uw personenbelasting – wat opnieuw niet te verwarren valt met de btw-aangifte, die voor de meeste ondernemers eenmaal per kwartaal moeten ingediend worden. 

Het jaar waarop uw inkomstenbelasting wordt berekend, wordt het aanslagjaar genoemd. En ongeacht de datum van oprichting van uw onderneming, volgen aanslagjaren de gewone begin- en einddatum van normale kalenderjaren: elk aanslagjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Wanneer u uw aangifte van uw inkomstenbelasting moet indienen, hangt af van of u dat zelf dat, of u dat via een boekhouder doet. Als u zelf u aangifte indient, moet u dat ten laatste op 20 juli volgend op het aanslagjaar doen; doet u het via een boekhouder, dan krijgt die tijd tot 8 november volgend op het aanslagjaar.

Nadat de fiscus uw aangifte heeft ontvangen, berekenen zij uw inkomstenbelasting. Hoeveel belastingen u vervolgens moet betalen – of, in meer zeldzame gevallen, terugkrijgen – wordt meegedeeld via het aanslagbiljet, met de nodige instructies (datum, rekeningnummer en gestructureerde mededeling).

Hoe vaak betaal jij inkomstenbelasting?

In België betalen de meeste ondernemers hun inkomstenbelastingen vier keer per jaar, via zogenaamde voorafbetalingen. Deze voorafbetalingen moeten ten laatste op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december betaald worden aan de fiscus. Het bedrag van deze voorafbetalingen wordt berekend op basis van het geschatte totale belastbare inkomen dat u op een jaar zal verdienen – uw boekhouder zal u daar zeker bij kunnen helpen. Om het anders te verwoorden: als uw totale inkomstenbelasting op uw belastbaar inkomen van een jaar op €20.000 geschat wordt, zal u vier keer per jaar €5.000 moeten betalen, telkens vóór de bovenstaande data. 

Hoewel voorafbetalingen niet verplicht zijn, is het belangrijk om ze tijdig en correct uit te voeren om boetes te voorkomen.

Inkomstenbelasting in een notendop

Inkomstenbelasting is een vorm van belasting die u betaalt op uw belastbaar jaarinkomen – de totale omzet die u op één jaar heeft verdiend, exclusief btw, min beroepskosten en aftrekposten of fiscale voordelen. Uw belastbaar inkomen wordt onderverdeeld in schijven met minima en maxima waar specifieke belastingpercentages aan gelinkt zijn. Op basis van die schijven en percentages wordt uw inkomstenbelasting berekend. Inkomstenbelasting verschilt in percentages en schijven naargelang u een eenmanszaak of een vennootschap beheert. 

Veel van de informatie die in dit artikel voorkomt, zou op het eerste zicht irrelevant kunnen lijken als u de financiële zijde van uw onderneming aan een deskundige boekhouder overlaat, maar een basisbegrip van wat inkomstenbelasting precies is, hoe het werkt en vooral hoeveel u moet betalen, kan u zeker helpen om een beter zicht te krijgen op wat u effectief verdient. Benieuwd naar hoe Lightspeed u nog meer kan helpen bij het controleren en optimaliseren van de financiële stand van uw onderneming? Neem vandaag nog contact op met één van onze experts

Disclaimer – De informatie in deze publicatie is van algemene aard en niet bedoeld als advies in de situatie van een specifieke persoon of entiteit. Hoewel we ernaar streven correcte en relevante informatie te bieden, kunnen we niet garanderen dat de informatie in deze blogpost correct is op de datum waarop deze wordt ontvangen of dat deze informatie in de toekomst correct blijft. Niets in deze blogpost is bedoeld als aanvulling op juridisch, financieel, belastingtechnisch of andersoortig advies en deze blogpost is geen vervanging voor advies van je eigen professionele adviseurs.

Nieuws en handige tips, speciaal voor u.

Alle tools om uw onderneming te doen groeien, rechtstreeks in uw inbox.

Meer van dit onderwerp:
Finance & Operations

Bekijk meer onderwerpen