Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

eCommerce

De ultieme checklist om uw bedrijf te starten

De ultieme checklist om uw bedrijf te starten

Loopt u ook met een ondernemersplan in uw hoofd en wilt u nu eindelijk wel eens de sprong wagen? U bent niet de enige die niet weet waar u moet beginnen en geen overzicht heeft van wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. We hebben daarom voor u een handige checklist gemaakt met de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden; ook als u een bedrijf wil starten met weinig geld.

In samenwerking met FIRM24 schrijven wij een 3-delige serie over “Hoe start ik mijn eigen bedrijf?”. De drie delen worden na publicatie gebundeld tot een e-book, gratis te downloaden vanaf lightspeedhq.nl/resources.

Gebruik deze checklist om te zien of u klaar bent voor deze grote sprong en hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een ondernemersavontuur. Een goed voorbereide start kan namelijk het succes van uw bedrijf bepalen.

Checklist:

 1. Roadmap
 2. Ondernemingsplan
 3. Financier uw onderneming
 4. Kies een rechtsvorm
 5. Kies de naam van uw onderneming
 6. Kantoorruimte
 7. Daad bij woord: het oprichten van uw onderneming

1. Maak een roadmap voor de eerste 12 maanden

1roadmap

Allereerst heeft u een plan nodig. Maak een roadmap voor de eerste 12 maanden. Dit is een plan dat u opdeelt in verschillende periodes; koppel aan iedere periode een realistisch doel. Zo krijgt u een beter beeld van wat u in de eerste 12 maanden kunt bewerkstelligen. Daarnaast geeft het behalen van deze doelen energie en vertrouwen om door te zetten naar het volgende doel.

2. Maak een ondernemingsplan

2ondernemingsplan (1)

Het ondernemingsplan is de rode draad van uw bedrijf. Dit plan brengt het doel, de organisatie en de potentiële klanten van uw toekomstige bedrijf in kaart. Dit plan is voor uzelf maar ook kunnen investeerders hier naar vragen. Een ondernemersplan kan een stap zijn waar veel ondernemers tegenop zien. Niet nodig. U kunt het niet goed of fout doen en het zal u nog meer inzicht geven in uw toekomstige bedrijf.

Hierbij geven we u 5 stappen waarmee u een ondernemingsplan kunt opstellen.

 • Introduceer uzelf. Schrijf een introductie waarin u vertelt over uzelf, uw ambitie en waarom u deze onderneming wil starten.
 • Probleem & oplossing. Op welk bestaand probleem of gemis speelt uw bedrijf in? Hoe gaat uw product of dienst dit probleem oplossen en waarom is dit het juiste moment om te starten.
 • Marketingplan. Dit is een actieplan dat laat zien wie uw klanten zullen zijn en hoe u deze klanten gaat bereiken en overtuigen van uw product of dienst.
 • De organisatie. Gaat u alleen aan de slag? Dan hoeft u hier niet veel meer neer te zetten dan uw eigen naam. Maar wanneer u met anderen een bedrijf gaat starten, moet u hier duidelijk aangeven wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft binnen uw organisatie.
 • Financieel plan. In de financiële planning vertaalt u alle bovenstaande punten in geld. Meestal voor een periode van drie jaar. Deze planning geeft potentiële kapitaalverschaffers inzicht in het verdere verloop van uw onderneming.

3. Financier uw bedrijf

3financiering

Veel bedrijven hebben een startkapitaal nodig. Natuurlijk is het fijn als u dit kapitaal van uw eigen bankrekening kunt halen maar helaas is dit over het algemeen niet het geval. Ook zijn banken niet altijd even happig om kapitaal te lenen aan startende bedrijven. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden waarmee u uw onderneming kunt financieren.

Crowdfunding

Deze populaire manier van financiering is een laagdrempelige manier om uw bedrijf aan de wereld te presenteren en direct geld op te halen.

Meest voorkomende crowdfund varianten:

 • Lening: Het bedrijf genereert reeds omzet en u kunt met de huidige cashflows aantonen dat terugbetaling van de hoofdsom en de rente (4%-10%) een reële optie is.
 • Achtergestelde converteerbare lening: Deze leningsvariant kan na afloop van de termijn worden omgezet in aandelen. Deze variant heeft een hoog risicoprofiel en wordt vaak gekozen door jonge snelgroeiende bedrijven zonder voorspelbare cashflows.
 • Voorverkoop: U verkoopt producten tegen een voortijdige betaling. Met andere woorden, door nu alvast omzet binnen te halen kunt u alvast starten met de productie zonder dat hier eerst een lening voor hoeft te worden afgesloten. U test ook direct of de markt klaar is voor uw product.
 • Donatie: U levert geen tegenprestatie, of slechts een kleine attentie. Deze vorm komt vaak voor bij de inzameling van geld voor een goed doel.

Externe investeerders aantrekken

Een externe investeerder aantrekken is niet altijd even makkelijk en kan best spannend zijn. U geeft vaak een deel van uw bedrijf uit handen. Daar tegenover staat dat u, naast het kapitaal, ook vaak van de kennis en het netwerk gebruik kunt maken van de investeerder. Het kan dus verstandig zijn om een investeerder te zoeken binnen uw eigen branche. De keuze van uw rechtsvorm kan belangrijk zijn voor een investeerder. Hier gaan we bij het volgende checklistpunt op in.

De beste plek om naar investeerders te zoeken is binnen uw eigen netwerk. Mocht u hierbinnen geen investeerders of contacten hebben, dan zijn er diverse venture capitalists die u wellicht zouden kunnen helpen. Een venture capitalist is een investeringsfonds met een ‘potje’ waarmee ze investeren in veel verschillende start-ups om hun risico’s te spreiden. Ze gebruiken naast kapitaal hun kennis om bedrijven te laten groeien. Een aantal voorbeelden zijn: Rockstart, Startup Bootcamp, Money Meets Ideas en Investormatch.

Subsidieregelingen

Een speciale subsidieregeling voor een startend bedrijf is er helaas (nog) niet. Toch zijn er verschillende regelingen die een startend bedrijf kunnen helpen.

 • Vroege Fase Financiering. Mkb’s en innovatieve starters die korter dan 5 jaar bezig zijn of een academische grondslag hebben kunnen voor hun eerste levensfase een lening afsluiten.
 • Borgstelling MKB-kredieten. De overheid kan voor een gedeelte van een lening borg staan. Deze borgstelling zorgt ervoor dat banken eerder een lening verstrekken.
 • Financiering bij Arbeidsongeschiktheid. Bent u langdurig arbeidsgehandicapt en heeft u een bijstands-, WIA-, WAZ-, Wajong-, of ZW- uitkering ontvangen? Dan kunt u aankloppen bij het UWV. U kunt bijvoorbeeld een financiering ontvangen. Ze stemmen de hulp af op uw specifieke benodigdheden.
 • Microkrediet/MKB-krediet. Deze vorm van krediet kan worden verstrekt aan ondernemers met kleine onderneming (maximum van 5 werknemers) die voor starten of uitbreiden minder dan € 250.000 nodig hebben.

Daarnaast zijn er ook regelingen die u als ondernemer kunnen helpen met starten d.m.v. advies, kennisdeling, coaching of bij financiële problemen.

4. Kies een rechtsvorm

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf, uw persoonlijke aansprakelijkheid voor de risico’s en voor het aantrekken van investeerders.
Hieronder vindt u de voor- en nadelen van een rechtsvorm op een rij.

Eenmanszaak of Vof

EMZofVOF

Een eenmanszaak of Vof wordt vaak gekozen door startups. Eenvoudig en snel.

Voordelen:

 • U kan uw onderneming makkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel;
 • U kan direct na inschrijving van start;
 • Lage kosten om uw onderneming op te zetten.

Nadelen:

 • U bent privé aansprakelijk voor de schulden en claims indien het mis gaat;
 • De investeerders zijn ook ‘privé’ aansprakelijk -> hoofdelijk aansprakelijk;
 • Er komen veel kosten bij wanneer u uw onderneming wil omzetten naar een BV. Dit wilt u doen vanwege fiscaal voordeel wanneer uw bedrijf meer waard wordt. U kunt niet zomaar zonder heffing van belasting de onderneming omzetten naar een BV;
 • Na omzetting kunt u in principe 3 jaar lang geen aandelen verkopen of uitgeven.

Commanditaire vennootschap

CV

Een andere optie is de CV. De CV lijkt op een Vof, maar met verschillende type vennoten. Uw ondernemende vennoot (beherend vennoot) en de passieve investeerder (stille vennoot).

Voordelen:

 • U kunt uw bedrijf makkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel;
 • U kunt direct na inschrijving van start;
 • Lage kosten om uw onderneming op te zetten.
 • De passieve investeerder kan bij een CV uitgesloten worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Nadelen:

 • U bent privé aansprakelijk voor de schulden en claims indien het mis gaat;
 • Wanneer blijkt dat de passieve investeerder zich bemoeit met de bedrijfsvoering, wordt hij ook hoofdelijk aansprakelijk;
 • Er komen veel kosten bij wanneer u uw bedrijf wilt omzetten naar een BV. Dit wilt u doen vanwege fiscaal voordeel wanneer uw bedrijf meer waard wordt. U kunt niet zomaar zonder heffing van belasting de onderneming omzetten naar een BV;
 • Na omzetting kunt u in principe 3 jaar lang geen aandelen verkopen of uitgeven.

Besloten vennootschap

BV

Een BV heeft iets wat de bovenstaande besproken rechtsvormen niet hebben: Rechtspersoonlijkheid. De BV gaat zelf verplichtingen aan in plaats van de aandeelhouder of bestuurder van de BV. Ja, aandeelhouders, want een BV heeft het kapitaal verdeeld in aandelen.

Voordelen:

 • Achterliggende aandeelhouders en bestuurders zijn beschermd tegen privé aansprakelijkheid;
 • Fiscaal voordeel; De BV kunt u op heel veel verschillende manieren opzetten. Een holdingstructuur en een coöperatie zijn aantrekkelijke BV varianten voor startups.

Nadelen:

 • De kosten bij het oprichten;
 • U moet naar de notaris voor een akte;
 • U moet statuten opstellen.

5. Kies de naam van uw bedrijf

Holzbuchstaben, Hintergrund

De naam van uw bedrijf moet als het goed is jaren mee gaan. Het is dus verstandig om een goede naam te kiezen. Een aantal punten waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een naam:

 • De naam is onderscheidend. Het is belangrijk dat uw naam niet al in gebruik is of veel lijkt op een andere naam. Google de naam, check bij Benelux Merkenbureau en de Kamer van Koophandel of de naam al is geregistreerd.
 • Er is een domeinnaam beschikbaar. Het is belangrijk dat u op internet goed en snel vindbaar bent. Een bijpassende domeinnaam is dus essentieel. Het is verstandig ook op social media de beschikbaarheid van uw naam te checken.
 • Kies een naam die goed bij uw product of dienst past. Kies een naam die door de associatie of betekenis bijdragen, geen betekenis heeft of afbreuk doet aan uw product of dienst, om zodoende uw naamsbekendheid op te bouwen.
 • Kies een Engelse naam. Heeft u het plan om internationaal te groeien of internationale investeerders aan te trekken, kies dan een naam die ook in het Engels toegankelijk is.

6. Kantoorruimte kiezen

6kantoorruimte

Als u een ruimte nodig heeft voor uw bedrijf zoals bijvoorbeeld een winkelpand, werkplaats of een kantoor, heeft dit gevolgen voor de belasting.

Het maakt bijvoorbeeld verschil of het om een huurpand gaat of om een pand dat uw eigendom is. Verder is het bij een eigen pand van belang hoe u dit gebruikt: uitsluitend voor uw bedrijf of ook als eigen woning. Het is verstandig om u hierin te laten adviseren.

7. Daad bij woord: het oprichten van uw onderneming

7daadbijwoord

U kunt alle plannen klaar hebben liggen, maar uw onderneming moet nog worden opgericht om daadwerkelijk te bestaan. Hoe u uw bedrijf kunt oprichten is afhankelijk van de door u gekozen rechtsvorm.

De stappen die u moet nemen bij het oprichten van een eenmanszaak, Vof of CV.

 • Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst en uw BTW-nummer.
 • Controleer of u in het bezit moet zijn van eventuele vergunningen. De vergunningen vraagt u meestal aan bij uw gemeente, soms bij de provincie of het Rijk.

De stappen die u moet nemen bij het oprichten van een BV.

 • Oprichting van een BV kan via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten. Tegenwoordig kunt u ook online een BV oprichten. Dit is vele malen goedkoper en makkelijker dan de gang naar de notaris.
 • U moet minstens 1 eurocent in de vennootschap storten.
 • De notaris, of Firm24, verzorgt de inschrijving van uw BV bij de Kamer van Koophandel. Totdat dit gebeurd is, bent u ook persoonlijk aansprakelijk.
 • Controleer of u in het bezit moet zijn van eventuele vergunningen. De vergunningen vraagt u meestal aan bij uw gemeente, soms bij de provincie of het Rijk.

Een eigen bedrijf starten?

Ontdek wat je allemaal moet regelen.

Nieuws en handige tips, speciaal voor u.

Alle tools om uw onderneming te doen groeien, rechtstreeks in uw inbox.

Meer van dit onderwerp: Management